Etätyöskentelyn yleistyminen tekee tuloaan Suomeen: käytännössä suurin este on ollut tarjolla olevien tietoliikenneyhteyksien ailahtelevuus ja työnantajien byrokraattiset etätyökäytännöt.

Ajat ovat kuitenkin muuttumassa ja tulevaisuuden maaseutumaiset kunnat eivät välttämättä kilpaile sillä, millaisia työpaikkoja niissä on tarjolla, vaan sillä, millaiset edellytykset työntekoon ja hyvään elämään he luovat työntekijöille, jotka tekevät arkisia töitään paikkariippumattomasti.

Ajassa, jossa ekologisuudella on suuri painoarvo, halutaan myös tarkemmin miettiä sitä, onko päivittäin pendelöinti työskentelypaikkakunnalle järkevää vai voitaisiinko töitä tehdä kokonaan digitaalisesti.

Yksi paikkariippumattoman työn ja kasvun mahdollistaja Pyhäjoelle on tietenkin Fennovoima. Valokuituinfra nimittäin mahdollistaa puolisotyöpaikat muuttaville perheille: Suomen parhaisiin kuuluvien tietoliikenneyhteyksien vuoksi Pyhäjoki on varteenotettava etätyöpaikkakunta.

Valokuitu on markkinoilla olevista tietoliikenneyhteyksistä toimintavarmin ja nopein. Se on pitkäikäinen investointi, joka mahdollistaa nopeuden noston helposti myös tulevaisuuden käyttötarpeisiin. Pyhäjoella valokuituliittymän hinta, 100 euroa, on valtakunnallisessa mittakaavassa erittäin halpa: valokuituliittymän keskihinta Suomessa on jo pitkään ollut yli 2000 euroa.

Pätkimätön ja sujuva yhteys lisää työnteon tehokkuutta. Ruotsalaisissa tutkimuksissa on todettu, että mitä tiheämpi valokuitukattavuus paikkakunnalla on, sitä enemmän paikkakunnalle syntyy yrityksiä ja työpaikkoja.

Tiirola työskentelee tanskalaiselle yritykselle

Ensimmäiset valokuituliittymät otetaan Pyhäjoella käyttöön joulukuun aikana. Pyhäjoella on jo nyt etätyöntekijöitä, yksi esimerkki heistä on Matti Tiirola, etätöiden edelläkävijä. Tiirolan työnantaja on tanskalainen, teollisuudelle ilmankostutusjärjestelmiä tekevä Airtec Danmark A/S. Tiirolan myyntialueena on koko Suomi.

— Tarvitsen luotettavat ja nopeat nettiyhteydet pitääkseni yhteyttä asiakkaisiin ja työnantajaan. Lähetän sähköpostin kautta isoja tiedostoja, jotka vaativat hyvää tiedonsiirtokapasiteettia. Nykyisten yhteyksien vuoksi on videoneuvottelut jääneet pois.
Huonon ja epäluotettavan yhteyden vuoksi töitä voi pahimmillaan jäädä tekemättä tai siirtyä myöhempään ajankohtaan.

Tiirola näkee työssään selvästi, miten digitaalinen asiointi muuttaa asiakkaiden käyttäytymistä

—Eivät asiakkaat enää tänä päivänä halua, että edustaja ilmoittaa tulevansa heidän luokseen keskeyttämään asiakkaan arkea, vaan asiointi halutaan hoitaa netin kautta silloin kun heille itselleen se parhaiten sopii.

Luotettava yhteys vähentää oleellisesti myös Tiirolan tarvetta työmatkustamiseen, kun asiat sujuvat digitaalisesti.

Tiirola toivoo, että saa luotettavan valokuituyhteyden mahdollisimman pian käyttöön, sillä myös television näkyvyys on kotona tällä hetkellä huono. Tiirola pitää PyhäKuidun liittymismaksua pienenä ja käyttömaksua kohtuullisena toimintavarmasta tietoliikenneyhteydestä.

Vuoden 2020 rakentamisjärjestys määräytyy tilaaja-aktiivisuuden perusteella: varmista siis oman asuinalueesi nopea rakentamisaikataulu ja tilaa liittymäsi nyt. Voit tilata liittymän sähköisesti www.tayskuitu.fi/pyhajoki tai soittamalla Täyskuitu-myyjällemme Maija-Liisa Nordströmille 050 4140 586.