Pyhäjoen Kuitu Oy ja Netplaza Oy ovat solmineet kattavan yhteistyösopimuksen valokuituhankkeen toteuttamisesta Pyhäjoella. Rakennustyöt käynnistyvät tänä vuonna ja jatkuvat vuoteen 2020 saakka.

Pyhäjoella käynnistyy merkittävä valokuituhanke koko kunnan liittämiseksi valokuituverkkoon: hanke mahdollistaa sen, että kuntalaiset saavat mahdollisuuden hankkia nopean ja toimintavarman valokuituyhteyden. Tähän mennessä valokuidun saatavuus Pyhäjoella on ollut lähes olematon: kunnassa on kärsitty laajasti langattomien yhteyksien heikkolaatuisuudesta sekä huonosta televisiosignaalista.

Pyhäjoen Kuitu tuo tarjolle tiedonsiirtonopeudet, joita kuntalaisten ei ole aiemmin ollut mahdollista hankkia koteihin, taloyhtiöihin tai yrityksiin. Hanke parantaakin merkittävästi kunnan edellytyksiä tarjota asioinnin ja liike-elämän vaatimia tietoliikenneyhteyksiä. Pyhäjoen Kuidun toimittama valokuituliittymä maksaa vain 100 euroa. Siihen on saatavilla kaksi liittymänopeusvaihtoehtoa: 100/100 megaa tai symmetrinen gigainen liittymä. Liittymämarkkinointi tehdään Täyskuitu-tuotemerkin alla, jonka Netplaza omistaa. Täyskuitu-markkinoinnilla halutaan vahvistaa valokuidun näkyvyyttä ja asemaa tietoliikenneyhteyksien myynnissä.

Pyhäjoen Kuidun ja Netplazan solmima sopimus kattaa kaikki hankkeen toteutumisen kannalta merkittävät osa-alueet, kuten projektinjohtamisen, myynnin, rakennuttamisen, valvonnan sekä operaattoripalvelut.

Kuntalaisille on jo pidetty infotilaisuuksia ja kyläiltoja: huhtikuun aikana myös kiinteistökohtaiset myyntitoimenpiteet käynnistyvät. Ajantasaisin tieto hankkeen etenemisestä löytyy www.pyhakuitu.fi sekä PyhäKuidun Facebook-sivulta.

Verkon alueella tuhansia asukkaita

Rakentamiselle haetaan valtion tukea ja rakentaminen käynnistyy tukikelpoisilta alueilta. Rakentamisen käynnistymisen edellytyksenä on alueittainen 60% liittymätilauspeitto: Tämän vuoden markkinoinnin painopisteenä tulee ensisijaisesti olemaan keskustan pohjoisosa, Pohjankylä, Saari, Parhalahti sekä Vihannintien varsi. Nopeista tietoliikenneyhteyksistä on tullut nykypäivän ja tulevaisuuden tarpeita ajatellen osa yhteiskunnan keskeistä infraa, joka määrittää niin kunnan ja alueiden kilpailukykyä ja vetovoimaisuutta kuin kuntalaisten mahdollisuuksia paikkariippumattomaan työntekoon, sähköiseen asiointiin, palvelujen saatavuuteen ja omatoimisuuden säilyttämiseen. Kiinteällä valokuituyhteydellä on kiistattomat vahvuudet verrattuna muihin ratkaisuihin.

–Muun muassa Fennovoiman suurhanketta ajatellen on välttämätöntä, että kunnassamme on tarjolla kansallisen ja kansainvälisen liiketoiminnan tarvitsemat yhteydet. PyhäKuidun takana on täysin pyhäjokisomisteinen vesiyhtiö, jonka aluekehitysrooli tunnetaan ja johon luotetaan, arvioi Pyhäjoen Kuidun toimitusjohtaja Sauli Mankinen tulevaisuuden näkymiä.

Netplazan liiketoiminnan kehitysjohtaja Hanne Nivala panee erityistä painoa myös sille, että Raahen ja Pyhäjoen hankkeita pystytään Netplazan toimesta suunnittelemaan ja toteuttamaan yhtä aikaa: kuntien rajalla yhdistyvien verkkojen samanaikainen toteuttaminen mahdollistaa suunnittelun ja rakentamisen tehojen optimoinnin sekä parantaa liittymien saatavuutta erityisesti kuntien raja-alueella.

–Naapurikuntien yhteistyössä saadaan molempia hyödyntävää toimintavarmuutta verkkoon, mutta ennen kaikkea näin päästään rakentamaan isompia kokonaisuuksia osaksi valtakunnallista valokuiturunkoverkkoa, mikä edistää koko Suomen digitalisaatiota, Hanne Nivala visioi.

Lisätietoja:
Pyhäjoen Kuitu Oy, toimitusjohtaja Sauli Mankinen, 040 359 6095
Netplaza Oy, liiketoiminnan kehitysjohtaja, Hanne Nivala, 044 445 7610