PyhäKuitu on määritellyt rakentamisen käynnistymisen rajaksi 60% tilaajapeiton. Tämä tarkoittaa sitä, että alueen kymmenestä kiinteistöstä vähintään kuuden tulisi tehdä liittymätilaus, jotta rakentaminen alueella käynnistyy.

Rakentamisalueiden liittymien tilausprosentit 2.8.2019 mennessä (suluissa liittymien lukumäärä, mikä puuttuu 60%:sta tai on jo ylittänyt tilausehdon):
Pyhäjoki 50% (-77 kpl)
Yppäri 39% (-51 kpl)
Parhalahti 65% (+7 kpl)
Pirttikoski 48% (-18 kpl)
Kopisto-Liminkakylä 50% (-5 kpl)