Aikaisemmin ilmoitettuihin rakentamisaikatauluihin on tullut muutoksia Järvisuo – Kalifornian sekä Liminkakylä –Pelkosperän alueilla. Eri alueiden rakentamisjärjestystä on muutettu rakentamisen ja käyttöönottojen järkevöittämiseksi ja tästä syystä edellä mainituilla alueilla rakentaminen siirtyy elo-lokakuulle.

Katso päivitetyt rakentamisaikataulut tuoreimmasta päivityksestä: https://www.pyhakuitu.fi/rakentamisaikatauluihin-paivityksia-viikolla-32/